HET ZOEKEND HERT - FILOSOFIEHUIS
Het zoekend hert is een kleinschalig, maar onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen.

Het zoekend hert besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poëzie en andere artistieke disciplines. Het gaat hierbij vooral om aspecten van de filosofie die elders onderbelicht blijven en die baat hebben bij een indringende dialoog.

Het zoekend hert bekommert zich uitdrukkelijk om het existentiële zinzoeken van de denkende en durvende enkeling. Daartoe organiseert Het zoekend hert filosofische gesprekskringen en lezingen.

Het zoekend hert wordt gaandeweg gerestaureerd en gemoderniseerd. Sinds het najaar van 2010 beschikt het pand over drie bijeenkomstruimtes en een kleine mijmertuin, waar de filosofische lezingen, gespreksgroepen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden.