JOLANDA BREUR - JOURNALIST
Jolanda Breur begon haar journalistieke loopbaan op de redactie religie & filosofie van dagblad Trouw. Inmiddels werkt ze tien jaar als zelfstandig journalist voor verschillende media, waaronder Trouw en Filosofie Magazine. Haar verhalen draaien om zingeving en levensbeschouwing, want bij tijd en wijle zijn we graag bezig met datgene waarvoor we het allemaal doen.