TIJDSCHRIFT VOOR FILOSOFIE
In het Tijdschrift voor Filosofie verschijnen thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, boekbesprekingen en een kroniek, geschreven door filosofen uit verschillende landen. Het staat open voor alle wijsgerige stromingen en voor de verschillende domeinen van de filosofie. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan het wijsgerige leven in Nederland en Vlaanderen en wil bijdragen aan de filosofie in het Nederlands.

Het Tijdschrift voor Filosofie neemt artikels op in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Afrikaans, met een samenvatting in het Engels. Elke bijdrage wordt dubbelblind beoordeeld door ten minste twee deskundigen.

Het Tijdschrift voor Filosofie verschijnt viermaal per jaar met een omvang van ruim 800 bladzijden per jaargang en is ook online beschikbaar (oude jaargangen via JSTOR, recente jaargangen via Peeters online journals).