WESTERSE FILOSOFIE
Westerse filosofie heeft een lange geschiedenis, traditioneel onderverdeeld in vier grote tijdperken: de antieke, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofie. De oudheid loopt tot ongeveer de val van Rome en omvat Griekse filosofen als Plato en Aristoteles. De middeleeuwse periode loopt tot ongeveer eind 1400 en de renaissance. De "moderne periode" omvat alle westerse filosofie vanaf de renaissance (die er soms bij wordt gerekend) tot de 20e eeuw. Hedendaagse filosofie omvat de filosofische ontwikkelingen van de 20e eeuw tot heden. Met deze website wil Jules Grandgagnage graag uw gids zijn bij het ontdekken van de rijkdom van de westerse filosofie.